Εθελοντισμός- Μία “παρεξηγημένη” έννοια. Γράφει ο Διαγκάκης Σπύρος

1691

Μία από τις μεγαλύτερες αξίες της ζωής είναι( ή πρέπει να είναι) η έννοια του εθελοντισμού. Αρχικά ας δούμε και ας μελετήσουμε αυτόν τον όρο. Η λέξη αυτή αναφέρεται γενικά στην ηθελημένη πράξη για κάποιο κοινωφελή σκοπό χωρίς υλικό ή άλλο αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου, εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς χρόνο ή γνώση για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Ετυμολογικά προέρχεται από το ρήμα «εθέλω», που σημαίνει θέλω πολύ.

Ωστόσο ο εθελοντισμός έχει πολλές μορφές και είναι μία πολύπλευρη έννοια. Μπορεί να περιλαμβάνει  σταθερές και επαναλαμβανόμενες δράσεις μέσα από συγκροτημένα προγράμματα ή οργανώσεις. Όμως, μπορεί να περιλαμβάνει προσωπικές, πρόσκαιρες και μοναδικές δράσεις αλλά και ατομικές δραστηριότητες, όπως η εθελοντική αιμοδοσία, η βοήθεια ενός ηλικιωμένου στο δρόμο ή ακόμα και η μετά θάνατον προσφορά μελών του ανθρώπινου σώματος για επιστημονικούς σκοπούς.

Δυστυχώς στην Ελλάδα της κρίσης η εθελοντική προσφορά δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη τα τελευταία χρόνια σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη λόγω διάφορων παραγόντων που αξίζει να αναφέρουμε. Καταρχάς ζούμε στον αιώνα της ‘’ελίτ’’ και αυτό έχει ως συνέπεια να δίνουμε σημασία περισσότερο στην απόκτηση υλικών αγαθών και στον ατομικισμό.

Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας είναι η έλλειψη , μέχρι και απουσία πολλές φορές, ενημέρωσης σε θέματα εθελοντικής και συνεργατικής δράσης. Επίσης , η οικονομική κρίση και οι συνέπειες  της έχουν αποφέρει στην χώρα, κρίση αξιών με αποτέλεσμα να μην δίνουμε έμφαση στα προβλήματα των διπλανών μας. Τέλος , οφείλουμε σαν κοινωνία να σπάσουμε αυτά τα ‘’ταμπού’’ και να γκρεμίσουμε τους τοίχους μαθαίνοντας ότι μέσα από τον εθελοντισμό και το πνεύμα αλληλεγγύης μπορούμε να δούμε την ζωή από άλλη οπτική γωνία.

Με αφορμή τον εθελοντισμό μπορούμε να έρθουμε κοντά σαν οικογένεια, να αξιοποιήσουμε ευχάριστα τον κοινό μας χρόνο, να λάβουμε πολύ μεγαλύτερη ευχαρίστηση από τις δράσεις μας και ταυτόχρονα να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις της ζωής που θα αντιμετωπίσουν μεγαλώνοντας.