Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο www.inevros.gr έχει ως εξής:

1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων. Κατά την επίσκεψη σας στο δικτυακό τόπο www.inevros.gr του οποίου η χρήση και η εκμετάλλευση ανήκει στην επιχείρηση INEVROS MEDIA, είναι δυνατόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά ή τα εταιρικά σας στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Επωνυμία Επιχείρησης, Διεύθυνση/Έδρα, Τηλέφωνο ή/και Fax, e-mail, Όνομα Υπευθύνου, Πόλη, Χώρα, Α.Φ.Μ., ηλικία, IP Addresses, Βιογραφικό Σημείωμα, κλπ.) προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί chats, Web2SMS, προσλήψεις προσωπικού κ.λπ.), για λογαριασμό σας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία έχετε ήδη ρητά συγκατατεθεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ευκαιρίας που προσφέρει η επιχείρηση INEVROS MEDIA. Η επιχείρηση INEVROS MEDIA διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου www.inevros.gr μόνο για την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας που ήδη έχει ζητήσει ο επισκέπτης/χρήστης, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχουν συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Είναι δυνατόν στοιχεία του αρχείου των προσωπικών δεδομένων να κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο επισκέπτης/χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν οι διατάξεις των Ν. 2472/1997 και Ν. 3471/06 για τα προσωπικά δεδομένα.
2. Χρήση cookies. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο δικτυακό τόπο www.inevros.gr, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον Υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server της επιχείρησης INEVROS MEDIA, αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας μόνο προκειμένου να επιτευχθεί η διενέργεια ή η διευκόλυνση της διαβίβασης της επικοινωνίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή όταν αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας την οποία έχετε ζητήσει. Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies. Σε περίπτωση που δεν έχετε ρυθμίσει τον υπολογιστή σας να απορρίπτει τα cookies, μπορείτε να «σερφάρετε» στο δικτυακό τόπο www.inevros.gr. ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφείτε σε κάποια από τις υπηρεσίες της.
3. Παροχή πληροφοριών. Κατά καιρούς η επιχείρηση INEVROS MEDIA θα σας παρέχει πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της , στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε.
4. Δεσμοί προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (links to other websites). Ο δικτυακός τόπος www.inevros.gr περιλαμβάνει δεσμούς (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) οι οποίοι δεν ελέγχονται από την επιχείρηση INEVROS MEDIA, αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η επιχείρηση INEVROS MEDIA για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.
5. Χρήστες κάτω των 18. Για επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.inevros.gr που είναι κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/ κηδεμόνων.
6. Ενημέρωση του χρήστη/ επισκέπτη για ο αρχείο των προσωπικών του δεδομένων. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα της επιχείρησης INEVROS MEDIA προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή ή την διαγραφή του.