Η Ν. Γκαρά στην Ολομέλεια της Βουλής για το Δημογραφικό

302

Συνεδρίασε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής, όπου συζητήθηκε και ψηφίστηκε η τελική έκθεση της διακομματικής επιτροπής για το Δημογραφικό. Η επιτροπή τον τελευταίο χρόνο εργάστηκε με συντονισμό και μελέτησε διεξοδικά τη  φθίνουσα δημογραφική πορεία της χώρας μας.

Με τη συμβολή ενός επιστημονικού πορίσματος, το οποίο συνέταξε μια διακεκριμμένη ομάδα επιστημόνων, κατέληξε σε προτάσεις για πολιτικές πρωτοβουλίες σε παράλληλο βηματισμό και σε αντιστοίχιση με την συνολικότερη αναπτυξιακή, οικονομική και κοινωνική πολιτική της Κυβέρνησης.

Η Ν. Γκαρά, ως τακτικό μέλος της επιτροπής τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια και υπογράμμισε πως η ενασχόληση της επιτροπής σε ανώτατο κοινοβουλευτικό επίπεδο, έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά προβλήματα, και κατάφερε να καταγράψει σύγχρονες προσεγγίσεις και υλοποιήσιμες προτάσεις.

Η Βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στους βασικούς παράγοντες που επηρέασαν το δημογραφικό ζήτημα της χώρας, όπως η τάση για διαρκή ενίσχυση των τυπικών μορφωτικών προσόντων των νέων και η μέριμνα για επαγγελματική αποκατάσταση, ο ανασταλτικός χαρακτήρας της οικονομικής κρίσης που βιώσαμε αλλά και  η σοβαρή έλλειψη πολιτικής για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και γενικά του δημογραφικού ζητήματος από τη μεριά της Πολιτείας, όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Απαιτείται επομένως από την πολιτεία μια στοχευμένη χάραξη πολιτικής και η ενεργοποίηση ενός σχέδιου δράσης που θα μπορέσει άμεσα να αντιστρέψει ή να συγκρατήσει την αρνητική τάση τα επόμενα χρόνια.

Καίριο ζήτημα, ωστόσο, παραμένει η αλλαγή νοοτροπίας, η αποδοχή των διαφορετικών κοινωνικών σύγχρονων προτύπων και των νέων μορφών οικογένειας που έχουν δημιουργηθεί, ώστε ο φόβος κοινωνικού αποκλεισμού να μην οδηγεί στην αποφυγή της γονεϊκότητας.

Στη συνέχεια, η κα. Γκαρά αναφέρθηκε στις αντίστοιχες πολιτικές, στις οποίες έχει προχωρήσει η Κυβέρνηση για την απασχόληση, την οικογένεια, τη μητρότητα/γονεϊκότητα, την ισότητα των φύλων, καθώς και τις πολιτικές για το παιδί, τονίζοντας πως στις σύγχρονες δομές της οικογένειας αξίζει να επικεντρώσουμε τις πολιτικές μας στην ενίσχυση από το πρώτο παιδί.

Παρέθεσε μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και μνημόνευσε ιδιαίτερα τις πολιτικές της Κυβέρνησης για την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, την υγεία  και την αντιμετώπιση του brain drain, το οποίο θεωρεί κομβικό φαινόμενο για την αλλαγή της δημογραφικής σύστασης της χώρας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Ν. Γκαρά στην ανακοπή του φαινομένου brain drain. Τόνισε πως είναι απολύτως απαραίτητο να ενισχυθούν οι πολιτικές συγκράτησης των νέων επιστημόνων στη χώρα, που να συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές ενίσχυσης της απασχόλησης αλλά και με τη συνολική αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος με μετατόπιση προς την «οικονομία της γνώσης», ώστε να αυξάνεται η ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και να μειώνεται η φυγή του.

Κλείνοντας, η Βουλευτής  χαρακτηριστικά ανέφερε πως  “στόχος της δημογραφικής πολιτικής δεν μπορεί να είναι άλλος από τον διατομεακό συντονισμό. Η αντιμετώπιση του ζητήματος είναι μια συνάρτηση γενικότερων κοινωνικών και πολιτικών στόχων και εφαρμογής οριζόντιων και ολιστικών πολιτικών, όπως πολιτικές απασχόλησης, υποδομές φροντίδας παιδιών, επιδόματα, φορολογικά και άλλα κίνητρα, πολιτικές υγιούς και ενεργούς γήρανσης, πολιτικές υγείας και άλλες.

Σε αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκαν όλες οι πολιτικές που έως τώρα εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα, που έχουν αντίκτυπο άμεσο και θετικό στην ανάπτυξη και στην υγιή ανασυγκρότηση της χώρας.”