Δήμος Σουφλίου: Ανακοίνωση ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024

609
Ανακοίνωση ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024‼️
Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2024, η οποία ξεκινά από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.5075/2023 (ΦΕΚ 206 Β/2023) και την 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549 Β/2023), οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται:
1. σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
2. σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
3. σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των παραπάνω περιοχών, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
4. εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα,
υποχρεούνται όπως μεριμνήσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της έως 30 Απριλίου 2024. Ταυτόχρονα, υποχρεούνται όπως συντηρούν τους χώρους τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:
1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
2. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
3. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
4. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
5. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
6. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού και συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, επιβάλλονται στους υπόχρεους τα πρόστιμα που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη και στον Ν. 5075/2023.
Οι υπόχρεοι δύναται να ενημερώνουν τον Δήμο, με έγγραφη δήλωση ή κάθε πρόσφορο μέσο μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης καθ’ όλη την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.