Προσοχή! Για διάστημα 20 ημερών θα καταστρέφονται άχρηστα πυρομαχικά στον Αετό Αλεξανδρούπολης

373

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού ανακοινώνει ότι την από την Δευτέρα 18 έως και την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 (από 09:00 έως 14:00), την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 (από 09:00 έως 14:00), την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 (από 09:00 έως 14:00) και την Παρασκευή 05 Απριλίου 2019 (από 09:00 έως 14:00) θα πραγματοποιηθεί καταστροφή άχρηστων πυρομαχικών στην περιοχή Πεδίου Βολής «ΑΕΤΟΥ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία :

Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ

Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ

Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ

Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ

Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.

Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη μετακινούνται και να ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική αρχή (τηλ. Επικ: 25510 6 2333), ή η Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ