Στο Τριφύλλι θα εξετάσει το ιατρικό στρατιωτικό κλιμάκιο

1498

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 10:00 έως 13:00, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο (ανειδίκευτος ιατρός) της 31 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, συνοδευόμενο από ανάλογο νοσηλευτικό προσωπικό και μέσα, θα βρίσκεται στο Εξεταστήριο Κοινότητας του χωριού Τριφύλλι, για δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις των κατοίκων.