Το φιλόδοξο όνειρο για δημιουργία μονάδας βιοντίζελ στις Φέρες δυστυχώς…. κατέληξε!!

1333

Με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο Φερών στο Δ.Σ. της 20.02.2018 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εξετάστηκε η αίτηση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕΡΕΣ Α.Ε.» για λύση της σύμβασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στο αγρόκτημα Φερών

Η εταιρία αιτήθηκε τη λήξη της σύμβασης αφού μπαίνει πλέον σε εκκαθάριση και λήξη την εργασιών της. Έτσι λοιπόν το φιλόδοξο σχέδιο για δημιουργία μονάδας επεξεργασίας ηλιάνθου και ελαιοκράμβης για παραγωγή βιοντίζελ έληξε άδοξα. Να θυμίσουμε ότι οι προσπάθειες για τη δημιουργία της μονάδας ξεκίνησαν από το 2006.