Τα Σχολεία του Διδυμοτείχου στα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

810

 

Η ιστορία των σχολείων της εκπαιδευτικής περιφέρειας Διδυμοτείχου και Σουφλίου είναι μια ομαδική εργασία των διδασκάλων όλων των σχολείων της περιφέρειας, που επεξεργάστηκε μια επιτροπή με την εποπτεία του επιθεωρητού κ. Νικόλαου Μανεσιώτη.

Διδυμότειχο 22 Φεβρουαρίου 1962

2η Ανάρτηση: Τα Σχολεία της πόλεως στα χρόνια της τουρκοκρατίας!