Τι θα γίνει με τα σχολεία του Έβρου σήμερα

714

Για τα σχολεία των κοινοτήτων Αγριανής, Μικρού Δερείου και Σιδηρού έχει αποφασιστεί , μέχρι στιγμής, να μείνουν κλειστά δεδομένου ότι δεν θα είναι ασφαλής η πρόσβαση των μαθητών σε αυτά.

Οι τοπικές αρχές αποφάσισαν ότι σήμερα Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, όλα τα σχολεία των παραπάνω κοινοτήτων δεν θα λειτουργήσουν.

Η λίστα θα ανανεώνεται.