Το ρίχνει για τα καλά στον Έβρο!

2076

Το χιόνι άρχισε να πέφτει για τα καλά σε πολλές περιοχές του Έβρου, ήδη οι πληροφορίες αναφέρουν ότι χιονίζει σε Πεντάλοφο, Μικρή Δοξιπάρα, Μεταξάδες, Κοτρωνιά. Αισύμη αλλά και πολλές ακόμη περιοχές!

 

Μικρή Δοξιπάρα weather news Greece
Μεταξάδες