Χωρίς νερό θα μείνει το Σουφλί

544

Από την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου ανακοινώνεται ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην πόλη του Σουφλίου για τις επόμενες ώρες λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού.