Σύνταξη Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων στο Δήμο Σουφλίου

812
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ🔹
ΘΕΜΑ: Σύνταξη Μητρώου Ευάλωτων Ομάδων για την περίπτωση Προληπτικής Οργανωμένης Απομάκρυνσης των Πολιτών εξαιτίας φυσικών φαινομένων του Δήμου Σουφλίου.
Σας ενημερώνουμε ότι για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξαιτίας φυσικών φαινομένων δημιουργείται στο Δήμο μας Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων πολιτών που διαβιούν σε δομημένες περιοχές, των οποίων οι κατοικίες συνορεύουν ή έχουν μεγάλη εγγύτητα με δάση ή δασικές εκτάσεις όπως και σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων.
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται τα ίδια τα άτομα που ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες πολιτών (άτομα με σωματική ή ψυχική ασθένεια με δυσκολία μετακίνησης, ΑμεΑ, κ.λ.π.) ή οι προσωπικοί τους βοηθοί ή τα άμεσα συγγενικά τους πρόσωπα, να συμπληρώσουν Αίτηση. Τα ανωτέρω στοιχεία θα βεβαιώνονται με Υπεύθυνη Δήλωση και θα κατατίθενται, στο Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σουφλίου, εφόσον επιθυμούν να καταγραφούν στο Μητρώο Ευάλωτων Ομάδων για την εφαρμογή της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών από την Δημοτική Αρχή.
Στο μητρώο αυτό, θα πρέπει να περιλαμβάνονται κατ’ ́ελάχιστο τα στοιχεία επικοινωνίας, η διεύθυνση κατοικίας και η κατηγορία αναπηρίας (κώφωση, τύφλωση κ.λπ.), καθώς επίσης (εφόσον υπάρχουν) τα στοιχεία επικοινωνίας των προσωπικών βοηθών ή των άμεσα συγγενικών τους προσώπων καθώς και το μεταφορικό μέσο που θα απαιτηθεί σε περίπτωση μετακίνησης (π.χ. μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, ασθενοφόρο κ.λπ.).
🔹Η καταγραφή αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τους πολίτες Ευάλωτων Ομάδων που διαβιούν στις παρακάτω περιοχές:
1. Δημοτική Ενότητα Σουφλίου
– Κοινότητα Δαδιάς
– Κοινότητα Κοτρωνιάς
2. Δημοτική Ενότητα Τυχερού
– Κοινότητα Λευκίμης
3. Δημοτική Ενότητα Ορφέα
– Κοινότητα Λαβάρων
– Κοινότητα Μικρού Δερείου
ℹ️Για περισσότερες πληροφορίες οι δημότες μπορούν να απευθύνονται στο Κεντρο Κοινότητας του Δήμου Σουφλίου.
📍Δ/νση: Μ. Παπαναστασίου 5 (κτήριο ΚΑΠΗ)
📞Τηλ. : 25540 23535, 25540 24172