Ξεκινάει η αποκατάσταση των ζημιών στη γέφυρα του Μικρού Δερείου (πως θα διεξάγεται η κυκλοφορία)

171

Ξεκινάει το επόμενο διάστημα η αποκατάσταση των ζημιών της γέφυρας στο Μικρό Δέρειο, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από μέσω της Ιρλανδικής Διάβασης:

α) Στο ρεύµα κυκλοφορίας µε κατεύθυνση από τον οικισµό Κυριακής προς Μικρό ∆έρειο τα κινούµενα οχήµατα 40 µέτρα πριν από την γέφυρα θα εκτρέπονται αριστερά της πορείας τους (δυτικά) θα βαίνουν από Ιρλανδική διάβαση µήκους 150 µ., εν συνεχεία θα κινούνται βορειοανατολικά και θα εισέρχονται εκ νέου στην Επ. Οδό. Αντίστροφη πορεία θα ακολουθείτε από τα οχήµατα που κινούνται από το Μικρό ∆έρειο προς τον οικισµό Κυριακή, (εκτροπή δεξιά της πορείας των οχηµάτων).

β) Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που τα ύδατα της ιρλανδικής διάβασης ξεπερνούν τα δέκα (10) εκατοστά δεν θα πραγµατοποιείται η αναφερόµενη εκτροπή των οχηµάτων και θα συνεχίζεται η κανονική κυκλοφορία τους µέσω της Στρατιωτικής Γέφυρας.

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται, κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Α.Τ.Σουφλίου, προκειµένου αποφευχθούν προβλήµατα στην κυκλοφορία των οχηµάτων, συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσµενών καιρικών συνθηκών κλπ).