Συνεδριάζουν οι μαθητές – δημοτικοί σύμβουλοι της Αλεξανδρούπολης. Τα θέματα

498

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων του Δήμου Αλεξανδρούπολης όπως προσέλθουν στις 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα στις 19:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο – 2ος όροφος) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

  1. Καλύτερη Διαχείριση Φυσικών Πόρων – Γεωθερμία (για πιο ζεστά σπίτια) (Εισήγηση 2ο).
  2. Δημιουργία δημόσιων χώρων άθλησης των παιδιών, χωρίς την ανάγκη εγγραφής σε συλλόγους και ομάδες (Εισήγηση 3ο).
  3. Αλεξανδρούπολη – Νύμφη του Θρακικού (Εισήγηση 4ο).
  4. Σχολικές αυλές – Δενδροφυτεύσεις (Εισήγηση 5ο).
  5. Σχέσεις συνομήλικων και συμπεριφορές  στο σχολικό περιβάλλον (Εισήγηση 7ο).
  6. Προστασία και φροντίδα των διατηρητέων κτηρίων από τον δήμο, με τον δήμο, για τον δήμο (Εισήγηση 9ο).
  7. Δημιουργία παιδικών χαρών στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης (Εισήγηση Δ.Σ. Άνθειας)
  8. Τα αδέσποτα ζώα στο χώρο του Σχολείου (Εισήγηση Δ.Σ. Ν. Χιλής)

Ο χρόνος που οι μαθητές – δημοτικοί σύμβουλοι θα έχουν στη διάθεσή τους για την ανάπτυξη των εισηγήσεών τους, καθορίζεται στα 5 λεπτά / Σχολείο, το περισσότερο.

Στη συνεδρίαση θα συμμετέχουν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Πρασίνου κ. Χρήστος Ζιώγας, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργος Κουκουράβας, ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας – Οικισμών & Αθλητισμού κ. Γιάννης Βαταμίδης και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Κυριάκος Αετόπουλος.