Απαραίτητοι οι ψεκασμοί με ζεόλιθο μετά από έντονες βροχοπτώσεις

4575

Απαραίτητοι κρίνονται οι ψεκασμοί με ζεόλιθο μετά από τις έντονες βροχοπτώσεις, καθώς ο ζεόλιθος πρέπει να βρίσκεται πάντα στο περιβάλλον το οποίο θέλουμε να διαχειριστούμε.

Ο ζεόλιθος είναι ένα αδρανές πέτρωμα, δεν αντιδράει με το νερό και κατ’ επέκταση με την καλλιέργειά μας. Αυτό σημαίνει ότι δεν εισχωρεί στο φύλλωμα και στον καρπό παρά μόνο “κάθεται” επάνω σε αυτά. Όταν λοιπόν ξεπλένεται από έντονες βροχοπτώσεις θα πρέπει να αντικατασταθεί. Εάν θέλουμε να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα του ζεόλιθου με ψεκασμό θα πρέπει να τηρούμε το “πρόγραμμα” ψεκασμών του. Θα πρέπει να ψεκάζουμε τουλάχιστον 4 φορές το χρόνο, μια φορά πριν την ανθοφορία, μια φορά μετά την καρπόδεση, μια φορά στον μεγάλο καρπό και μια φορά μετά τη συγκομιδή.

Στην παρακάτω φωτογραφία μπορείτε να διακρίνετε τα επιθυμητά αποτελέσματα κάλυψης του ζεόλιθου στα φύλλα της ελιάς.

Απαραίτητοι οι ψεκασμοί με ζεόλιθο μετά από έντονες βροχοπτώσεις

Ο ζεόλιθος, όταν ψεκάζεται, λειτουργεί ως ένας δίαυλος επικοινωνίας με το περιβάλλον, στην προκειμένη περίπτωση την ατμόσφαιρα και τον ήλιο. Βοηθάει έτσι την καλλιέργεια να πετύχει μεγαλύτερα ποσοστά φωτοσύνθεσης καθώς αυξάνει τα επίπεδα της χλωροφύλλης στα φύλλα. 

Ο ζεόλιθος δημιουργεί ταυτόχρονα και ένα φιλμ διαχείρισης για οποιοδήποτε άλλο υλικό ψεκαστεί επάνω στην καλλιέργεια. Όταν λοιπόν θέλουμε να ψεκάσουμε διαφυλλικό λίπασμα, ενεργούς μικροοργανισμούς, χαλκό ή διατομίτη, καλό είναι ο ζεόλιθος να βρίσκεται ήδη επάνω στο φύλλωμα και στον καρπό. Έτσι θα μπορέσει να διαχειριστεί τις ενδεχόμενες υπέρ ή υπό-δοσολογίες των ψεκασμών των άλλων υλικών. Ο ζεόλιθος θα αποθηκεύσει το εκάστοτε υλικό στους θύλακές του και θα το αποδεσμεύσει με τον πιο ευνοϊκό τρόπο για την ανάπτυξη της καλλιέργειας. 

zeolife.gr