Δωρεά καρδιογράφου στο Πολυδύναμο Ιατρείο Φερών

1127

Την Πέμπτη 8/02/2018 και ώρα 9:00 π.μ. θα παραδοθεί στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φερών από τον Αντιδήμαρχο Φερών κ. Γκότση Νικόλαο, καρδιογράφος, δωρεά του Ροταριανού Ομίλου Ηρακλείου Αττικής με τη μεσολάβηση του Φεριώτη γιατρού κ. Μπάρλα.