Αποκαλυπτική έρευνα στην 27η Agrotica για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

974

Οι μικροί και πολύ μικροί αγρότες επιβιώνουν χάρις στις άμεσες ενισχύσεις. Το 70% της ελληνικής παραγωγής από το 1/3 των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Λιγότερο από το 1% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, των μεγάλων, επιχειρηματικής μορφής, παράγει άνω του 11% της ελληνικής αγροτικής παραγωγής και το 70% των εκμεταλλεύσεων, μικρών και πολύ μικρών παράγει μόλις το 20% της αξίας παραγωγής, λαμβάνοντας το 28% των άμεσων ενισχύσεων.

Για τους μικρούς και πολύ μικρούς αγρότες, οι άμεσες ενισχύσεις του 1ου Πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, έχουν ουσιαστικά χαρακτήρα επιδοματικό, αφού αυτές οι μικρές εκμεταλλεύσεις δίνουν ετήσιο εισόδημα έως 8.000 ευρώ.

Ανάμεσα στους πολύ μικρούς αγρότες και στις πολύ μεγάλες γεωγικές εκμεταλλεύσεις υπάρχει μία πολύ μεγάλη ομάδα, με εισοδήματα μεταξύ 8.000 και 100.000 ευρώ. Σε αυτό το μεγάλο εύρος παραγωγικής αξίας ανήκει το 29% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Αυτό το περίπου 1/3 των γεωργικών εκμεταλλεύσεων παράγει το 70% της αγροτικής παραγωγής.

Τα παραπάνω είναι μόνο ορισμένα από τα στοιχεία έρευνας που πραγματοποιεί επιστημονική ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με επικεφαλής τον καθ. Κωνσταντίνο Τσιμπούκα. Τα πορίσματα της έρευνας, θα χρησιμοποιηθούν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μαζί με άλλα στοιχεία και εκτιμήσεις, προκειμένου στους επόμενους μήνες να διαμορφώσει την εθνική πρόταση για την νέα ΚΑΠ, από το 2020 και μετά.

Η έρευνα της επιστημονικής ομάδας του Γ.Π.Α., συγκέντρωσε στοιχεία από τις ΟΣΔΕ του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα έτη 2014, 2015 και 2016, προκειμένου να καταγραφούν τυχόν διαφοροποιήσεις από την εφαρμογή της προηγούμενης και της υφιστάμενης ΚΑΠ, όπως εξήγησε ο υπεύθυνος καθηγητής, εξηγώντας και το μεγάλο εύρος – σε αξία και εισοδήματα- που αναλογεί στην μεσαία ομάδα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

«Υπάρχουν τρεις κατηγορίες εκμεταλλεύσεων, οι φθίνουσες, οι ενδιάμεσες και οι δυναμικές. Στόχος κάθε πολιτικής είναι και θα πρέπει να είναι οι ενδιάμεσες εκμεταλλεύσεις ή καλλιέργειες. Πώς αυτές τις ενδιάμεσες εκμεταλλεύσεις που δίνουν το 70% της παραγωγής, θα τις ωθήσουμε προς τα άνω, για να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες στις δυναμικές».

Από τα πρώτα επεξεργασμένα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν τα εξής πολύ ενδιαφέροντα:

– H μέση χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση στην χώρα μας είναι 70-82 στρέμματα από τα οποία το 65%-70% είναι ενοικιαζόμενα.

– Οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις που δίνουν εισοδήματα ως 8.000 ευρώ, αξιοποιούνται από αγρότες άνω των 60 ετών.

– Οι άνω των 60 ετών αγρότες, έχουν καλλιέργειες που βρίσκονται σε οπισθοχώρηση, όπως είναι τα δημητριακά, το βαμβάκι και τα εσπεριδοειδή.

– Εισοδήματα άνω των 8.000 ευρώ έχουν οι νεότεροι αγρότες, κοντά στα 50 χρόνια ή και μικρότεροι. Θετικό οικονομικό αποτέλεσμα δείχνουν να έχουν οι κτηνοτροφικές μονάδες.

– Κατά την εξεταζόμενη τριετία μειώθηκαν κατά 50.000 οι δενδροκομικές εκμεταλλεύσεις, κυρίως μικρές εκμεταλλεύσεις, εξ αιτίας λόγων που συνδέονται με τις ενισχύσεις και τη φορολογία.

– Η μείωση στα δημητριακά συνδέεται με την αύξηση στις αροτραίες εκμεταλλεύσεις και δη στη μηδική.

Πηγή