Τα έργα που βρίσκονται σε διαδικασία διαγωνισμού στον Δήμο Διδυμοτείχου

743

Παρακάτω τα έργα που προκήρηξε ο Δήμος Διδυμοτείχου και βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία:

Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Δημοτικών Οδών Δήμου Διδυμοτείχου

(Αριθμός  Μελέτης 17/2017)

Προϋπολογισμός: 358.820€ με ΦΠΑ

Αγροτική Οδοποιία  (Τεχνικά Έργα) Δήμου Διδυμοτείχου

(Αριθμός  Μελέτης 18/2017)

Προϋπολογισμός: 70.000€ με ΦΠΑ

Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Μεταξάδων

Αριθμός Μελέτης 28/2017

Προϋπολογισμός: 86.000€ με ΦΠΑ