Αποσύρσεις αλιευτικών σκαφών ανακοίνωσε η Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου

474

Από το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου ανακοινώνεται ότι έχει εξαγγελθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 6.1.10 «Οριστική παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων» της δράσης «Διάλυση αλιευτικού σκάφους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (Ε.Π.ΑΛ.& Θ.) (ΑΔΑ: 7ΘΧΑ4653ΠΓ-ΜΜΑ).

Ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 09.11.2017 (ώρα 10.00) έως 04.12.2017 (ώρα 15.00). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (https://aposyrsi.alieia.gr/). Το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης υπογράφεται από όλους τους ιδιοκτήτες και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Για επιπλέον ενημέρωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ, Μιχαλακοπούλου 103, 11527, Αθήνα, Τηλ. 2131501151, Fax 2107774090, Μπίζα Ευαγγελία 2131501184 [email protected], Κουντουράκης Ι. 2131501186 [email protected]
Σχετική ενημερωτική ομιλία έχει προγραμματιστεί από το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ Έβρου για τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017, στις 12:00, στην αίθουσα συσκέψεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή & Δημητρίου 40). Οι ενδιαφερόμενοι αλιείς μπορούν να προσέλθουν μετά του αρμοδίου που θα αναλάβει για λογαριασμό τους τη συμμετοχή τους στο Μέτρο της απόσυρσης του σκάφους τους.