Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σουφλίου ΑΝΕΜΗ στο 1ο Διεθνές Διήμερο Εργαστηρίου για το Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού

817

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σουφλίου ΑΝΕΜΗ στο 1ο Διεθνές Διήμερο Εργαστηρίου για το Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού
(1st International UNWTO Western Silk Road Workshop), παρουσιάζοντας τους χορούς του τόπου μας.