Η Αστυνομία μας πρωτοπόρησε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με το σεμινάριο που οργάνωσε!!!

359
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2016, διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) του Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας με θέμα, «Δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας RAN POL – Ριζοσπαστικοποίηση και Μεταναστευτικές Ροές (Activities of RAN POL – Radicalisation and Immigration Flows)».

Αποτέλεσμα εικόνας για RAN POL

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με τη χρήση των εργαλείων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, ενώ το παρακολούθησαν περισσότερα από τετρακόσια (400) στελέχη από όλα τα Κράτη-Μέλη και τους Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκπαίδευση, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διοργανώθηκε από το Εθνικό Τμήμα CEPOL, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), την Ομάδα Εργασίας RAN POL και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, ενώ συμμετείχε και εμπειρογνώμονας της Πολωνικής Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο διαδικτυακό σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία και απευθυνόταν κυρίως σε στελέχη των Αρχών Επιβολής του Νόμου, οι οποίοι έρχονται σε συχνή επαφή με φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης και θέματα κοινοτικής αστυνόμευσης στην ενεργό δράση.

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινίσεις στα ερωτήματα των συμμετεχόντων, προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη βέλτιστη συνεργασία και την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών και γνώσεων μεταξύ συμμετεχόντων και εκπαιδευτών.

Στην αξιολόγηση που ακολούθησε, η συμβολή της εκπαίδευσης κρίθηκε ως ιδιαιτέρα θετική και επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάληψης και άλλων παρόμοιων πρωτοβουλιών, με τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.