Σουφλί: Ύδρευση / Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών

538
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και
ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης».
Υπεγράφη, η σύμβαση υλοποίησης του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου», μεταξύ του Δημάρχου Σουφλίου Παναγιώτη Καλακίκου και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας.
Φορέας χρηματοδότησης του έργου με προϋπολογισμό 1.951.215,64 € με ΦΠΑ, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2.0» Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος τόνισε μεταξύ άλλων: «Το νέο μεγάλο έργο της τηλεμετρίας αποδεικνύει την ετοιμότητα για άλλη μια φορά του δήμου μας, να εξασφαλίσει τόσο μια νέα χρηματοδότηση, όσο και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του Δήμου μας προς τους πολίτες. Πρόκειται, για ένα σημαντικό έργο, που διασφαλίζει τον εκσυγχρονισμό των υποδομών ύδρευσης του τόπου μας».
Σταδιακά εκσυγχρονίζονται όλες οι υποδομές στο σύνολο των οικισμών με παράλληλη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Ο Δήμος Σουφλίου έχει επιλέξει τον δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας.