Σηροτροφία: Δυναμικά στην Πελοπόννησο – Στο Σουφλί;

700

Η τέχνη της εκτροφής μεταξοσκωλήκων, που έχει ως σκοπό την παραγωγή μεταξιού, ασκούνταν στο παρελθόν στην Ελλάδα, κυρίως σε Έβρο και Πελοπόννησο, με τη Μεσσηνία στο επίκεντρο.

Τα τελευταία χρόνια, γίνεται σοβαρή προσπάθεια να επανασυσταθεί ο κλάδος παραγωγής μεταξιού (αγροτικός και βιομηχανικός τομέας) στο Σουφλί, όπου ήδη εξελίσσεται ικανοποιητικά ένα τοπικό παραγωγικό δίκτυο.

Σε συνέργεια με το Σουφλί, εξετάζεται η ανάπτυξη ενός δευτέρου δικτύου παραγωγής υψηλής ποιότητας μεταξιού στην νότια Πελοπόννησο.

Οι “Σηροτρόφοι” του Έβρου για την περυσινή παραγωγή θα πληρωθούν με 153 ευρώ το κουτί ενώ πέρυσι πληρώθηκαν με 315 ευρώ.

Στην Πελοπόννησο και Κρήτη πιστοποιήθηκαν 1200 κουτιά.

Η ερώτηση που προκύπτει:

Ποιο είναι το μέλλον της Σηροτροφίας στο Σουφλί;

Η Πελοπόννησος θα είναι η νέα δύναμη στην Σηροτροφία;