Αλεξανδρούπολη: Τι αλλάζει στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων

873

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του covid 19 σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (Αρ. Φύλλου: 4829 Τεύχος Β/02-11-20),  και βάσει του επιδημιολογικού επιπέδου αυξημένου κινδύνου που ανήκει ο νομός Έβρου ορίζονται τα εξής:

  • H έναρξη λειτουργίας των καταστημάτων του λιανεμπορίου στις 10:00 πμ. εξαιρουμένων των οικονομικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο ΦΕΚ 4829/Β/02-11-20.
  • Τέσσερα (4) άτομα έως 100τμ και ένα (1) άτομο για κάθε 10τμ επιπλέον.
  • Απόσταση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.

 

Με τιμή,

Η Πρόεδρος

Κουρμπανιάν Βίβιαν

  Ο Γενικός Γραμματέας

Κουρτίδης Γεώργιος