Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Έβρου

1253
  1. ΣΤΟΧΟΙ

Το παρόν δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων φυτοπροστασίας καταρτίστηκε από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης με στόχο την ενημέρωση τους.

  1. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ- ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Διαπιστώθηκε ότι :

Δεν παρατηρήθηκε σημαντικός αριθμός συλλήψεων πράσινου ή ρόδινου σκουληκιού στις φερομονικές παγίδες καθ’ όλη την διάρκεια παρακολούθησης των παγίδων.

Αυτό σημαίνει ότι οι πληθυσμοί του εντόμου κυμάνθηκαν σε φυσιολογικά επίπεδα. Οι βαμβακοπαραγωγοί ωστόσο πρέπει να προσέξουν και να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες  καθώς τα ενήλικα έντομα της τελευταίας γενιάς πέφτουν στο έδαφος όπου ανοίγουν στοές στην επιφάνεια του εδάφους (5-10 εκατοστά ) και στο βαθύτερο σημείο νυμφώνονται και διαχειμάζουν, ενώ το ρόδινο σκουλήκι διαχειμάζει με τη μορφή της «εν διαπαύση προνύμφης» στα στελέχη των βαμβακόφυτων ή στα εναπομείναντα καρύδια και σε ρωγμές του εδάφους. Από αυτές τις νύμφες θα προκύψουν τα ενήλικα άτομα της επόμενης γενιάς, την άνοιξη του επόμενου έτους.

Προκειμένου ο αριθμός των νυμφών που  επιτυχώς διαχείμασαν να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, πρέπει μετά την συγκομιδή του βαμβακιού να προβαίνουμε σε στελεχοκοπή/ θρυμματισμό των φυτικών  υπολειμμάτων  και ενσωμάτωση αυτών με βαθύ όργωμα στο χωράφι σε βάθος 20 έως 25 εκατοστών κατά το φθινόπωρο, καθώς έτσι καταστρέφεται μεγάλος αριθμός νυμφών του πράσινου σκουληκιού και του ρόδινου σκουληκιού με αποτέλεσμα την μείωση του αρχικού πληθυσμού της επόμενης γενιάς.