Νέα σύσκεψη αγροτών στην Ελιά

1208

Νέα σύσκεψη αγροτών  στην Ελιά  οργανώνει ο Αγροτικός Σύλλογος Τριγώνου την Πέμπτη  22 Οκτώβρη και ώρα 7.30΄μμ  σε κεντρικό καφενείο του χωριού  και προσκαλεί όλους τους αγρότες να πάρουν μέρος.

Μπροστά στον κίνδυνο να χάσουν τα χωράφια τους, που τους διανεμήθηκαν πριν 30 χρόνια,  είναι επιτακτική η ανάγκη να οργανωθούν και να διεκδικήσουν από την κυβέρνηση  με νομοθετική ρύθμιση  να χορηγηθούν τίτλοι κυριότητας για τα χωράφια που τα καλλιεργούν εδώ και 30 χρόνια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος   Ζησίδης Παναγιώτης