Δημοσίευση πινάκων υποψήφιων Συνοριοφυλάκων που κρίθηκαν ικανοί

535

Δημοσίευση πινάκων υποψήφιων που κρίθηκαν ικανοί από τις Επιτροπές των
Προκαταρκτικών Εξετάσεων στα πλαίσια του διαγωνισμού πρόσληψης
Συνοριακών Φυλάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο  τη σχετική Ανακοίνωση, τον πίνακα για τη
Γενική Σειρά και τον πίνακα για την Ειδική Κατηγορία

https://bit.ly/3dJtR9R