Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Ορεστιάδας

343
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, στις 23.06.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.
Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 129/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την λήψη μέτρων για την ανακούφιση και στήριξη των επιχειρήσεων που διέκοψαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία για όσο χρονικό διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί των μέτρων προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 67/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. που αφορά την αίτηση οικονομικής ενίσχυσης λόγω αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών αναγκών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης

3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ»   

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση παραχώρησης αίθουσας του Τοπικού Κοινοτικού Καταστήματος Νεοχωρίου για χρήση σεμιναρίων στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης