Άνοιξε και πάλι το σύστημα υποδοχής των αιτήσεων ΟΣΔΕ

918

Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ για την επαναλειτουργία του συστήματος υποδοχής αιτήσεων ΟΣΔΕ 2020

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοινώνει ότι έχει τεθεί και πάλι σε λειτουργία το σύστημα υποδοχής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2020. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε on line μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε στα πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Είναι προφανές ότι τα ΚΥΔ οφείλουν να έχουν ειδικό πλαίσιο λειτουργίας, εναρμονισμένο με τα έκτακτα μέτρα λόγω κορονοϊού, ώστε να συνεχισθεί η διαδικασία υποβολής των ΕΑΕ 2020 με την ελάχιστη φυσική παρουσία των παραγωγών (μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εξουσιοδότηση διαδικτυακής υποβολής σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο των εξουσιοδοτήσεων. κλπ.).

Είναι ευθύνη των ΚΥΔ η λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας των υπαλλήλων τους και των εξυπηρετούμενων παραγωγών και οι παραγωγοί οφείλουν να συμμορφώνονται με αυτά.