Απαγόρευση αλιείας στον ποταμό Έβρο

469

Η απαγόρευση αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών με κάθε μέσο και εργαλείο στους ποταμούς Έβρο και το Δέλτα του στους χειμάρρους Ειρήνη (Μαΐστρου), Λουτρού, Αρδανίου, Προβατώνα, Μαυρόρεμα, Διαβολόρεμα, υδροταμιευτήρα Αλεξ/πολης, φράγματος Καβησσού, στους παραποτάμους του Έβρου, κανάλια και γενικά σε όποιους υδάτινους σχηματισμούς γλυκού νερού της Π.Ε. Έβρου χώρου ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου, διαβιούν ψάρια, από 15 Απριλίου μέχρι 30 Μαΐου 2020, με σκοπό την προστασία της αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών (ιχθύων κλπ.).