Δήλωση Ν. Γκαρά για Δωρεά Ιδρύματος Νιάρχος σε Νοσοκομείο Κομοτηνής και ΠΓΝΑ

983

Η ιδεοληπτική νεοφιλελεύθερη στάση της ΝΔ αντανακλά άμεσα τη συρρίκνωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Κυρώθηκε σήμερα από τη Βουλή των Ελλήνων η Σύμβαση που υπεγράφη το 2018 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Πρόκειται πράγματι για μία σημαντική δωρεά αρκετών εκατομμυρίων ευρώ. Μία κομβική παρέμβαση για την ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που σχεδιάστηκε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Σύμβαση του 2018 που περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής και του Νοσοκομείου Παίδων στη Θεσσαλονίκη, καθώς και την προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού ιατρικού εξοπλισμού PET (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων και μονάδες παραγωγής ραδιοφαρμάκων), σε επιλεγμένα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, όπως της Αλεξανδρούπολης.

Με ευθύνη της ΝΔ το περιεχόμενο της σύμβασης τροποποιήθηκε για να ικανοποιήσει το νεοφιλελεύθερο σχέδιο ιδιωτικοποίησης δημόσιων μονάδων, υπηρεσιών, δομών Υγείας.

Συγκεκριμένα, το νέο Νοσοκομείο Κομοτηνής μετατρέπεται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σε Ιδιωτικού, γεγονός που θα οδηγήσει σε πολλές αρνητικές συνέπειες. Ως ΝΠΙΔ οι υγειονομικές μονάδες δεν υποχρεώνονται να  στελεχώνονται από εργαζόμενους και  επιστήμονες δημόσιους υπαλλήλους, αλλά από συμβασιούχους, δεν είναι υπόχρεες σε δημόσιο λογιστικό σύστημα και σύστημα προμηθειών, ενώ επιτρέπεται να «συναλλάσσονται» με εργολάβους στη σίτιση, τη φύλαξη και την καθαριότητα, αλλά και με μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για εξετάσεις.

Πλήττεται, δηλαδή, άμεσα το μέλλον των θέσεων εργασίας του προσωπικού του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Κομοτηνής, αλλά και η προοπτική εργασίας σε νέους γιατρούς, ερευνητές κι επιστήμονες.

Παράλληλα, η ΝΔ ακυρώνει τη δωρεά των 4 μηχανημάτων παραγωγής κυκλοτρονίων και άλλων ραδιοφαρμάκων. Και ενώ αποδέχεται τη δωρεά των μηχανημάτων PET στο Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και των μηχανημάτων αξονικής τομογραφίας, ωστόσο,  χωρίς την παραγωγή ραδιοφάρμακου, αυτή η συμφωνία καταλήγει με μαθηματική ακρίβεια σε συνθήκες πλήρους εξάρτησης από συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα. Και μάλιστα με πολύ υψηλό κόστος.

Η σκανδαλώδης αυτή επιλογή, της ακύρωσης των τεσσάρων μηχανημάτων παραγωγής κυκλοτρονίων και άλλων ραδιοφαρμάκων, προφανώς προς όφελος του ιδιώτη μονοπωλιακού προμηθευτή που εκβιάζει επί χρόνια το δημόσιο και κερδοσκοπεί με ζεστό κρατικό χρήμα, ενισχύει έναν βασικό στόχο της ΝΔ: την εξυπηρέτηση συμφερόντων μέσω της ιδιωτικοποίησης  της Δημόσιας Υγείας, εις βάρος των εργαζόμενων, των ασθενών και των οικογενειών τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πορεύτηκε με βάση τις πραγματικές και αυξημένες ανάγκες στον χώρο της Υγείας και μάλιστα σε ευαίσθητες ακριτικές περιοχές, όπως η Θράκη, υποστηρίζοντας κατά προτεραιότητα την ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Σήμερα όμως, οι αλλαγές στη σύμβαση με το Ίδρυμα Νιάρχος, αποκαλύπτουν το ιδεοληπτικό σχέδιο της Κυβέρνησης της ΝΔ, που με προπομπό τη δωρεά για το νέο Νοσοκομείο της Κομοτηνής, και όχημα την ακύρωση της απόκτησης σημαντικών και απαραίτητων ιατρικών μηχανημάτων από τα Δημόσια Νοσοκομεία, επιδιώκει την αγοραία, νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη του ΕΣΥ.