Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για τα νεκρά ψάρια στον ποταμό Έβρο

3814

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε συνέχεια του από 27/01/2020 Δελτίου Τύπου της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ, με αφορμή την ανεύρεση νεκρών ψαριών σε παραπόταμο του ποταμού Έβρου αλλά και στον ίδιο τον ποταμό Έβρο, στο έδαφος της Βουλγαρίας, ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ Π-573/10-02-2020 και Π-704/13-02-2020 έγγραφα της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/ Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε  Έβρου , τα μέχρι τώρα εξετασθέντα δείγματα των που απεστάλησαν  είναι αρνητικά και ως εκ τούτου καταργούνται  όλες οι συστάσεις της Δνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ που αφορούσαν  την αλιεία και το πότισμα  των ζώων από τον ποταμό Έβρο.