Διπλά καθήκοντα για τον Διοικητή της XVI μηχανοκίνητης μεραρχίας Πεζικού Άγγελο Ιλαρίδη

1358

Διπλά καθήκοντα θα έχει ο Διοικητής της XVI μηχανοκίνητης μεραρχίας Πεζικού Άγγελος Ιλαρίδης, έως ότου γίνουν οι τελικές κρίσεις για το ποιος θα είναι ο νέος Διοικητής του Δ’ΣΣ. Έτσι λοιπόν ο κ.Ιλαρίδης θα είναι διοικητής στη XVI, αλλά θα εκτελεί και χρέη διοικητη στο Δ΄ΣΣ σαν αρχαιότερος υποστράτηγος της περιοχής.

Ανακοίνωση:

Ο διοικητής της XVI μηχανοκίνητης μεραρχίας Πεζικού υποστράτηγος ‘Αγγελος Ιλαρίδης αναλαμβάνει και τα καθήκοντα του διοικητή του Δ Σώματος Στρατού.