Επιτυχημένη διημερίδα από την ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ»

394

Με επιτυχία διεξήχθη την Δευτέρα 9 και την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου στο
Στρδο «ΠΑΤΣΟΥΚΑ» η διημερίδα με θέμα  «Δημιουργικότητα και καινοτομία
στο Στρατιωτικό Περιβάλλον».

Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε με μέριμνα της 7 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας
και με τη συνδρομή της ΧΙΙ Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού «ΕΒΡΟΥ».

Κατά την διάρκεια αυτής παρουσιάστηκαν καινοτόμες ιδέες 19 στελεχών των
Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων της Μεραρχίας.

Την διημερίδα παρακολούθησαν αντιπροσωπίες Αξκών – Υπαξκών από τις
Μονάδες – Ανεξ. Υπομονάδες του Σχηματισμού.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στη συμμετοχή του Διοικητή και
στελεχών του 307 ΠΕΒ οι οποίοι παρουσίασαν τον εξομοιωτή ελικοπτέρου που
αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από προσωπικό του εργοστασίου και
χρησιμοποιείται επ’ ωφελεία των πληρωμάτων ελικοπτέρων της Αεροπορίας
Στρατού.

Στο τέλος της διημερίδας επιδόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους
συμμετέχοντες.

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!