Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική εκδήλωση από την ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ»

612

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» ανακοινώνει ότι, λόγω των
αναμενόμενων άστατων καιρικών φαινομένων για την 20 Δεκεμβρίου 19, η
προγραμματισμένη χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική εκδήλωση στον πεζόδρομο
παραπλεύρως της Λέσχης Αξιωματικών αναβάλλεται.

Κατόπιν της κοινής απόφασης των συν-διοργανωτών φορέων, ΧΙΙ Μ/Κ
Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ», Σύνδεσμος Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών και
Εξαγωγικών Επιχειρήσεων Έβρου και Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, η
παραπάνω δράση για την υποστήριξη της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων του
εφετείου Θράκης προγραμματίζεται εκ νέου για την 31 Δεκ 2019 στον αίθριο
χώρο του Στρατιωτικού Πρατηρίου Αλεξανδρούπολης.