Ορεστιάδα: Χωρίς ρεύμα περιοχή της πόλης

282

Χωρίς ρεύμα βρίσκεται εδώ και αρκετές ώρες η περιοχή στην οδό Κωνσταντινουπόλεως  στην Ορεστιάδα.