Θα γίνει έλεγχος για παράνομες συνδέσεις ύδρευσης στη Σαμοθράκη

575

Από το Δήμο Σαμοθράκης ανακοινώνεται ότι την 5/09/2019 ημέρα Πέμπτη θα γίνει  έλεγχος στους οικισμούς , Λακκώματος, Μακρυλιές και Ξηροπόταμο για τυχόν παράνομες συνδέσεις ύδρευσης.

Στους παραβάτες θα επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργία ύδρευσης.