Εγνατία Οδός: Μετά τα διόδια έρχονται και οι κάμερες στον Έβρο

1733

Εργασίες τοποθέτησης καμερών θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στην Ε.Ο. . Οι κάμερες θα χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για την κυκλοφορία σε πραγματικό χρόνο προς τους χρήστες, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.»

Διαβάστε την ανακοίνωση:

Α  π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε  :

Άρθρο 1ο

  1. Την έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  που  αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της μιας λωρίδας κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, στο ρεύμα αυτής  με κατεύθυνση προς  Ηγουμενίτσα, στις χ.θ.: α)617+700 Α/Κ Αλεξανδρούπολης  β) 657+705 Συνοριακός Σταθμός Κήπων και γ) 650+600 Α/Κ Αρδανίου (0+310 κεντρική νησίδα) προκειμένου να εκτελεστούν  εργασίες  εγκατάστασης καμερών CCTV.

       Ειδικότερα :

α) Για να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω εργασίες  στην   χ.θ.617+700 και στην χ.θ.657+705 θα αποκλειστεί  η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας και η Λ.Ε.Α και η κίνηση θα διεξάγεται από την αριστερή (γρήγορη) λωρίδα κυκλοφορίας, ενώ στην χ.θ.650+600 (Α/Κ Αρδανίου) θα αποκλειστεί η αριστερή (γρήγορη λωρίδα κυκλοφορίας) και η κίνηση θα διεξάγεται από την δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας.

β) Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας, θα είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες θα απομακρύνεται η εγοταξιακή σήμανση και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

 γ)Η προβλεπόμενη οριζόντια και κάθετη σήμανση, που θα εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών θα είναι σύννομη ως ορίζεται στις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με την ανωτέρω (4) σχετική και την συνημμένη σε αυτή εγκεκριμένη Μελέτη Σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των  οδηγών. 

δ) Μετά από κάθε διέλευση να απομακρύνεται η εργοταξιακή – προσωρινή σήμανση  και η οδός να

αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία , απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

ε)  Σε καμιά περίπτωση δεν θα διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων επί του αυτοκινητόδρομου.

  1. α) Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης των υπευθύνων της εταιρείας με τον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αλεξ/πολης, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κλπ).

β)Για τα ανωτέρω, για κάθε άλλη έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση (άλλη προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, μονοδρόμηση κ.λ.π.), καθώς και για τις εκτροπές της κυκλοφορίας που θα απαιτηθούν, εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Αλεξ/πολης, το οποίο να λάβει κάθε μέτρο κυκλοφοριακής τεχνικής, σε συνεργασία με υπευθύνους εταιρείας.