Προσωρινά στην Αλεξανδρούπολη το πιστό αντίγραφο της Νίκης της Σαμοθράκης

413

Στην Αλεξανδρούπολη και στη Νομαρχία, τοποθετήθηκε προσωρινά μέχρι να μεταφερθεί στη Σαμοθράκη το πιστό αντίγραφο του αγάλματος της Νίκης.