Συνεδριάζει το ΔΣ του Δήμου Ορεστιάδας

225

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  67 του N. 3852/2010, στις 29.01.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
  Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
  Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Εκλογή Γραμματέα Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης

2. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑΟ.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

3. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

5. Έγκριση υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Synergy between the people, the cultural and the natural heritage in Municipalities of Lyubimets, Ivailovgrad and Orestiada / SYNERGIA (Συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των Δήμων Λιούμπιμετς, Ιβαΐλοβγκραντ και Ορεστιάδας)”.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1377/25.01.2019 απόφασης Δημάρχου που αφορά την παροχή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος σε έντεκα (11) πληγέντες από την πλημμύρα που έλαβε χώρα στο Δήμο Ορεστιάδας στις 28.11.2018

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

7. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1376/25.01.2019 απόφασης Δημάρχου που αφορά οικονομική ενίσχυση σε δέκα (10) δικαιούχους που επλήγησαν από τις πλημμύρες την 28.11.2018 στον Δήμο Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση συνδιοργάνωσης τουρνουά υδατοσφαίρισης από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Αθλητικό Κολυμβητικό Όμιλο «Ποσειδώνας Ορεστιάδας» από 2-3.2.2019, έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή κυκλικών κόμβων και νησίδας στο Δήμο Ορεστιάδας», σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

10. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην Δ.Ε. Βύσσας 2013-2014».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης          

11. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας