Πέφτει χρήμα τελευταία. 13,2 εκατ σε Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα και Σαμοθράκη

905

Οι ΔΕΥΑ Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης αλλά και ο δήμος Σαμοθράκης, θα λάβουν 13,2 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος»

Συγκεκριμένα, η ΔΕΥΑ Ορεστιάδας, θα πάρει 3 εκατομμύρια ευρώ για έργα που αφορούν τη βελτίωση υποδομών των δικτύων ύδρευσης , η ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, 6,8 εκατομμύρια ευρώ για έργα αντικατάστασης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης, ενίσχυσης – διαχείρισης υδραγωγείων , αναβάθμιση και αντικατάσταση του εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) και τέλος, ο δήμος Σαμοθράκης 3,3 εκατομμύρια ευρώ , για κατασκευή εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων , αντλιοστασίου και αγωγού σύνδεσης με την Ε.Ε.Λ. και αγωγού διάθεσης λυμάτων της Ε.Ε.Λ.