Πόσα χιλιόμετρα αναχωμάτων πρέπει να αποκατασταθούν στο Σουφλί

1133

Διακύρηξη διαγωνισμού για την αποκατάσταση των αναχωμάτων στην περιοχή του Σουφλίου, ύψους 395.000 Ευρώ περίπου δημοσιοποίησε η ΠΑΜΘ. Το μήκος των αναχωμάτων που χρήζουν αποκατάστασης είναι περίπου 5 χιλιόμετρα.

Κατά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα τον Μάρτιο του 2018 είχαμε μεγάλη άνοδο της στάθμης των υδάτων του ποταμού Έβρου καθώς και των τοπικών χειμάρων, στην περιοχή των οικισμών Αμορίου-Κισσαρίου-Λαβάρων και Κορνοφωλιάς του Δήμου Σουφλίου.

Συγκεκριμένα: α) Προκλήθηκαν φθορές στο εξωτερικό πρανές λόγω της ροής των υδάτων του ποταμού β) Προκλήθηκαν φθορές στο εσωτερικό πρανές λόγω της υπερπήδησης του κυρίως αναχώματος του π. Εβρου, γ) Προκλήθηκαν φθορές στο ανάχωμα στη θέση τρίγωνο του αγροκτήματος Κορνοφωλιάς λόγω της υπερπήδησης του και δ) Προκλήθηκε μεγάλη διάβρωση του ανατολικού αναχώματος στο ρέμα Μαγγάζι στο αγρόκτημα Κορνοφωλιάς κυρίως από τοπικά πλημυρικά φαινόμενα του παραπάνω ρέματος.

To συνολικό μήκος του κυρώς αναχώματος που θα αποκατασταθεί ανέρχεται σε 4.910 μ.

Ολόκληρη η προκύρηξη εδώ