Την προσοχή των οδηγών ζητά ο Δήμος Ορεστιάδας για την οδό Αθ. Διάκου

457

Μονοδρόμησε την Αθ. Διάκου ο Δήμος από την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου και ζητά την προσοχή των οδηγών

Η είσοδος στην οδό θα γίνεται από την οδό Ζαρίφη, και ο λόγος της μονοδρόμησης έγινε διότι τα τελευταία χρόνια είχε παρατηρηθεί έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κίνηση των οχημάτων.