Ανακατασκευάζεται η παλιά Βιβλιοθήκη στην Αλεξανδρούπολη

604

Υπογραφή σύμβασης έργου «Ανακατασκευή παλιάς Βιβλιοθήκης για τη δημιουργία Πινακοθήκης»

Τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018 στις 11.30 π.μ. στο γραφείο Δημάρχου (Δημαρχείο, 1ος όροφος) θα υπογραφεί η σύμβαση του έργου «Ανακατασκευή παλιάς Βιβλιοθήκης για τη δημιουργία Πινακοθήκης».