Η ΔΕΗ θα εκδίδει πλέον μηνιαίους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος. Τι πρέπει να γνωρίζετε

1426
Vintage incandescent Edison type bulb on turquoise wooden table. This file is cleaned and retouched.

Ο λογαριασμός της ΔΕΗ, έναντι και εκκαθαριστικός, έρχονται κάθε δύο μήνες κάτι που άλλους τους εξυπηρετεί άλλους όχι, αφού ο λογαριασμός διμήνου είναι σαφώς μεγαλύτερος.

Τώρα λοιπόν η ΔΕΗ αποφάσισε να ξεκινήσει την έκδοση λογαριασμού σε μηνιαία βάση και πρώτοι θα έχουν τη δυνατότητα αυτοί όσοι πελάτες της είναι συνδεδεμένοι στο ebill της ΔΕΗ.

Στην περίπτωση αυτή οι τρεις μηνιαίοι λογαριασμοί θα είναι έναντι και τέταρτος και τελευταίος κατά σειρά λογαριασμός θα είναι και ο εκκαθαριστικός.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και όσους δεν ήταν μέχρι σήμερα εγγεγραμμένοι στο ebill αλλά επιθυμούν να το πράξουν τώρα.

Σήμερα ο αριθμός πελατών της ΔΕΗ που είναι εγγεγραμμένος ανέρχεται στους περί τους 800.000 και στόχος για το 2018 είναι να πολλαπλασιαστούν φθάνοντας τα 2εκατ. πελάτες.

Φυσικά μια τέτοια αύξηση θα μείωνε σημαντικά τα κόστη έκδοσης (χαρτί) και αποστολής λογαριασμών (ταχυδρομικά έξοδα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία επισκεπτόμενοι στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ ενώ όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι και δεν έχουν ανανεώσει τα στοιχεία τους, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα.

Πηγή