Σεμινάριο στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου FLOOD CBA 2 από την ΑΠΘ

623

Την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων περιφερειακών φορέων Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, των Τεχνικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ της Π.Ε. Έβρου, καθώς και άλλων εμπλεκομένων φορέων, εκπαιδευτικό σεμινάριο στο ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου FLOOD CBA 2, το οποίο συγχρηματοδοτείται από τη Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το εν λόγω έργο στοχεύει στην ενσωμάτωση της Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους (Cost-Benefit Analysis, CBA ) στη διαδικασία λήψης απόφασης για την επιλογή των καταλληλότερων και αποτελεσματικότερων Προτύπων Ασφαλείας από Πλημμύρες σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας.

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους του επικεφαλής εταίρου του έργου SIGMA Consultants τα πληροφοριακά και υπολογιστικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, καθώς και η πιλοτική εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους για την περιοχή της κοινότητας Λαβάρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δημήτρης Πέτροβιτς απηύθυνε χαιρετισμό στους συμμετέχοντες επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι η εφαρμογή που παρουσιάστηκε αναμένεται να συνδράμει ουσιαστικά στη δρομολόγηση, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων κόστους-οφέλους, των έργων που είναι τόσο απαραίτητα στην αντιπλημμυρική θωράκιση των ευαίσθητων περιοχών του Έβρου.