Το ΕΠΑ.Λ. Διδ/χου απευθύνει πρόσκληση προς επιχειρήσεις και ιδιώτες που επιθυμούν να απασχολήσουν σε πρόγραμμα 9μηνης μαθητείας τους Αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

503

Το ΕΠΑ.Λ. Διδυμοτείχου απευθύνει πρόσκληση προς επιχειρήσεις και ιδιώτες που επιθυμούν να απασχολήσουν σε πρόγραμμα 9μηνης μαθητείας τους Αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. των ειδικοτήτων που αναφέρονται στη συνέχεια,
να δηλώσουν τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας στη διαδικτυακή πύλη (portal) http://www.oaed.gr/e-yperesies/oaed-epixeirhseis «Υποβάλλω Αγγελία Θέσεων Μαθητείας» όπου λειτουργεί ειδική εφαρμογή για τη Μαθητεία των ΕΠΑ.Λ. το αργότερο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2017.
Για τυχόν πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο σχολείο μας για το θέμα «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας», στα τηλέφωνα 2553022942 και 6945778929 (Δήμητρα Τασίδου).

Οι ειδικότητες του σχολείου μας, για τις οποίες θα λειτουργήσει Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητεία ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2017-18 είναι:

1. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
2. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
3. Τεχνικός Οχημάτων
4. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Βοηθός Νοσηλευτή