Έβρος: Σε διαβούλευση ο διαγωνισμός για τους δασικούς χάρτες

632
Το τεύχος του διαγωνισμού που αφορά τις 16 μελέτες που απομένουν ώστε να καταρτιστούν δασικοί χάρτες στο υπόλοιπο 46% της χώρας έθεσε σε διαβούλευση διοίκηση της ΕΚΧΑ. Οι περιοχές.

Με 16 μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών, συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, θα καλυφθεί το υπόλοιπο 46% της χώρας που δεν έχει μέχρι στιγμής προχωρήσει η χαρτογράφηση, σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού που θα προκηρύξει η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ).
Η διοίκηση της ΕΚΧΑ, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), δημοσίευσε την Τρίτη προς διαβούλευση τα τεύχη του διαγωνισμού για την κατάρτιση των νέων δασικών χαρτών. Συγκεκριμένα, έχουν αναρτηθεί το Σχέδιο της Προκήρυξης των Δασικών Χαρτών στο υπόλοιπο 46% της χώρας, καθώς και το Σχέδιο του Τεύχους Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η διάρκεια της διαβούλευσης είναι 15 ημέρες και λήγει την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017.
Οι προσφορές των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Επισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος δύναται να υποβάλει προσφορά για έως και τρείς εκ των 16 συµβάσεων. Εφόσον υποβάλλει προσφορά για περισσότερες από τρείς, αποκλείεται από όλες τις συµβάσεις που υποβάλλει προσφορά.
Οι 16 μελέτες αφορούν μεταξύ άλλων των κατάρτιση των δασικών χαρτών σε περιοχές όπως ο Εβρος, η Ροδόπη, η Ξάνθη, τα Γρεβενά, η Καστοριά, η Φλώρινα, η Θεσπρωτία, η Πρέβεζα, η Αιτωλοακαρνανία καθώς και στα νησιά όπως η Ζάκυνθος, η Ιθάκη, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Κεφαλλονιά, τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη.

Πηγή