Φέρες: Διανομή φρούτων στο πολυκοινωνικό.

290
Διανομή μήλων και σήμερα σε πολύτεκνους δικαιούχους επισιτιστικής βοήθειας, αλληλεγγύης και μέλη ΚΑΠΗ στο πολυκοινωνικό Φερών. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν.