Καταβάλλει αποζημιώσεις σήμερα ο ΕΛΓΑ

1459
Το ποσό των 375.000 ευρώ καταβάλει σήμερα ο ΕΛΓΑ στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών στον Έβρο για ζημιές που υπέστησαν από παγετό και πλημμύρες στα χειμερινά σιτηρά το 2016.
Το ποσό αυτό της αποζημίωσης αντιστοιχεί στο 80% των δικαιούμενων αποζημιώσεων.

www.ert.gr